Наредба за Провеждането на Обучение и Инструктаж относно Правилата за Безопасни Условия на Труд

(Наредба № РД-07-2 от 16 Декември 2009 г. за Условията и Реда за Провеждането на Периодично Обучение и Инструктаж на Работниците и Служителите по Правилата за Осигуряване на Здравословни и Безопасни Условия на Труд)

2012
версия, консолидирана от Ciela-Norma