Наредба за Оценяването в Държавната Администрация

(Наредба за Условията и Реда за Оценяване Изпълнението на Служителите в Държавната Администрация)

2529
версия, консолидирана от Ciela-Norma