Наредба за Командироване при Предоставяне на Услуги

(Наредба за Условията и Реда за Командироване и Изпращане на Работници и Служители в Рамките на Предоставяне на Услуги)

1523
версия, консолидирана от Ciela-Norma