Наредба за Операторите на Ваучери за Храна

(Наредба № 7 от 9 Юли 2003 г. за Условията и Реда за Издаване и Отнемане на Разрешение за Извършване на Дейност като Оператор на Ваучери за Храна и Осъществяване Дейност като Оператор)

2286
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar