Наредба за Разрешаване на Работа на Непълнолетните

(Наредба № 6 от 24 Юли 2006 г. за Условията и Реда за Даване на Разрешения за Работа на Лица, Ненавършили 18 Години)

1725
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar