Наредба за Безопасни Условия на Труд при Срочно или Временно Трудово Правоотношение

(Наредба № 5 от 20 Април 2006 г. за Осигуряване на Здравословни и Безопасни Условия на Труд на Работниците по Срочно Трудово Правоотношение или Временно Трудово Правоотношение)

1496
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar