Директива (ЕС) 2018/1910 на Съвета за Изменение на Директива 2006/112/ЕО по Отношение на Хармонизирането и Опростяването на някои Правила от Системата на Данъка върху Добавената Стойност за Данъчно Облагане на Търговията между Държавите Членки

683
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar