Директива за Защита на Лицата, Подаващи Сигнали за Нарушения на Правото на ЕС – 2019/1937

(Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския Парламент и на Съвета от 23 Октомври 2019 Година относно Защитата на Лицата, които Подават Сигнали за Нарушения на Правото на Съюза)

1091
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar