Директива 2010/45/ЕС на Съвета за Изменение на Директива 2006/112/ЕО относно Общата Система на Данъка върху Добавената Стойност по Отношение на Правилата за Фактуриране

582
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar