Директива 2008/8/ЕО на Съвета за Изменение на Директива 2006/112/ЕО по Отношение на Мястото на Доставка на Услуги

617
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar