В кои случаи се издава Проформа фактура?

Виктория Йотова
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 3 април 2023 1440 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Дружество 1 търгува с обувки. Дружество 2 желае да закупи обувки от Дружество 1, като се съгласява с условията за доставка – до 10 календарни дни след получаване на 100% авансово плащане.

Въпроси

Необходимо ли е да се издаде Проформа фактура за авансово получена сума?

Какво представлява Проформа фактурата и какво е счетоводното ѝ отчитане?

Становище

скрито платено съдържание: 161 думи;

Основано на