В кои колони на Дневниците по ЗДДС се отразява получена услуга от ЕС?

Мартин Антонов
Старши експерт "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 28 февруари 2023 1155 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, получава адвокатска услуга от адвокатско дружество, регистрирано за целите на ДДС в Гърция.

Въпроси

Как следва да бъдат отразени фактурата и протоколът за самоначисление за получена услуга?

Становище

скрито платено съдържание: 129 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 8 думи;