Трябва ли да се регистрира по ЗДДС физическо лице, което е получило над 100 000 лв. доходи по граждански договор?

Виктория Йотова
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 10 май 2023 1879 уникалност: 80.5%

Фактическа обстановка

Физическо лице, работещо по трудов договор, извършва дейности по граждански договор (консултантски услуги). Доходите му по гражданския договор надхвърлят 50 000 лв. за последните 5 месеца. Лицето ще продължи да предоставя консултантските си услугите и занапред.

Въпроси

Подлежи ли на регистрация по ЗДДС физическо лице, получило над 100 000 лв. доходи по граждански договор?

Становище

скрито платено съдържание: 258 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 8 думи;