Трябва ли да се начисли ДДС при продажба на недвижим имот?

актуална версия версия: 6 декември 2019 1452 уникалност: 89%

Фактическа обстановка

Дружество 1 придобива нова сграда през ноември 2011 г. на стойност 600 000 лв. без включен ДДС. В същия данъчен период (месец ноември) е ползван данъчен кредит в размер на 120 000 лв. През 2019 г. Дружество 1 решава да продаде сградата на Дружество 2 за 700 000 лв. без включен ДДС.

Въпроси

Трябва ли дружество, закупило нова сграда с частичен данъчен кредит, да начисли ДДС при продажба на имота на друго дружество?

Становище

скрито платено съдържание: 414 думи;

Основано на