С каква дата трябва да се издаде Протокол за самоначисление на ДДС при извършен ВОП?

Виктория Йотова
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 3 април 2023 1515 уникалност: 89.6%

Фактическа обстановка

Дружество 1, което е регистрирано по ЗДДС в България, получава фактура за закупени стоки от Дружество 2, което е регистрирано за целите на ДДС в Германия.

Фактурата е издадена на 21.04.2019 г. и по нея няма направено плащане. Стоките реално са натоварени на 17.05.2019 г. от Дружество 1. Условията по доставката са EXW / EX Works = франко завода.

Въпроси

С каква дата трябва да бъде издаден Протокол за самоначисление на ДДС при вътреобщностно придобиване?

Становище

скрито платено съдържание: 151 думи;

Основано на