Подлежи ли на регистрация по ЗДДС дружество, което продава инвестиционен имот?

Мануела Чонкова
Директор финансов одит в Kreston BulMar
актуална версия версия: 5 април 2020 266 уникалност: 94.4%

Фактическа обстановка

Дружество притежава земя (УПИ), която не използва за дейността си, а отдава под наем и отчита като инвестиционен имот. Дружеството възнамерява да продаде имота, като предполагаемата продажна цена ще бъде 110 000 лв.

Въпроси

Възниква ли задължение за регистрация по ЗДДС при продажба на инвестиционен имот?

Становище

скрито платено съдържание: 214 думи;

Адресиране

скрито платено съдържание: 6 думи;