Начислява ли се ДДС за продажба на стоки на физическо лице в страна членка на ЕС?

актуална версия версия: 4 декември 2020 1386 уникалност: 82.4%

Фактическа обстановка

Физическо лице, намиращо се в Хърватия, закупува онлайн нови часовници, които са на стойност 5 000 лв. без ДДС, от българско дружество, регистрирано по ЗДДС.

Въпроси

Как българско дружество, регистрирано по ЗДДС, осчетоводява онлайн продажби на стока в друга страна от ЕС и начислява ли се ДДС, ако купувач е физическо лице?

Становище

скрито платено съдържание: 349 думи;

Основано на