Кога възниква данъчното събитие при реекспорт на стоки в изключителната икономическа зона на България?

Василена Тотева
Старши експерт "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 19 април 2023 1344 уникалност: 96.1%

Фактическа обстановка

На 01.02.2023 г. българско дружество, регистрирано по ДДС в България, чиято дейност е свързана с организирането на международен морски транспорт, закупува от турско дружество следните стоки:

  • резервни части на стойност 30 000 долара;
  • гориво на стойност 50 000 долара;
  • консумативи на стойност 20 000 долара;

Общата стойност на стоките възлиза на 100 000 долара, които са предназначени за плавателните съдове на българското дружество.

На 13.02.2023 г. стоките са транспортирани до пристанище Варна, където са поставени под митнически режим „временно складиране на стоки“. На 10.04.2023 г. стоките се натоварват и транспортират до плавателните съдове на българското дружество, които са разположени в черноморския басейн на територия, която попада в юрисдикцията на българската държава, т.е. морски пространства, които са под контрола на България.

В тази връзка е променен митническият режим, под който стоките са били допуснати в България, като от режим „временно складиране“ се преминава към режим „реекспорт на стоки“.

Въпроси

Налице ли е задължение за начисляване на данък върху стоки, закупени от Турция от регистрирано по ЗДДС в България дружество, при тяхното преминаване от режим "временно складиране на стоки" към режим "реекспорт на стоки"?

Кога възниква данъчното събитие при реекспорт на стоки в изключителната икономическа зона на България?

Становище

скрито платено съдържание: 492 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 13 думи;