Кога възниква данъчното събитие при доставка на стока, за която е предвидено отлагателно условие за прехвърляне на собствеността?

актуална версия версия: 25 декември 2020 1134 уникалност: 91.8%

Фактическа обстановка

Дружество 1 сключва предварителен договор на стойност 120 000 лв. без ДДС за продажбата на офис с Дружество 2. В договора е включено условие плащането да става на вноски, по 10 000 лв. без ДДС, на всяко 1-во число на месеца, за 12 месеца. Собствеността на имота ще бъде прехвърлена с нотариален акт, след като бъдат платени всички дължими вноски. Дружество 1 не предоставя имота на Дружество 2 за ползване докато не бъдат изплатени всички вноски по договора. Договорът между двете дружества не е определен като лизингов договор.

Въпроси

Кога възниква данъчното събитие при доставка на стока, която ще бъде извършена след превеждането на последната дължима разсрочена вноска, ако дружествата нямат сключен лизингов договор?

Становище

скрито платено съдържание: 417 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 9 думи;