Кога едно дружество трябва да се регистрира по ЗДДС при ВОП?

Елица Татарова
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 7 март 2023 1069 уникалност: 95.8%

Фактическа обстановка

Българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, купува бои от Германия и ги продава на клиенти в България. През изминалите 12 месеца общата стойност на закупените от дружеството стоки от Германия е 24 000 лв.

Въпроси

Кога едно дружество подлежи на задължителна регистрация по ЗДДС при ВОП?

Становище

скрито платено съдържание: 419 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 16 думи;