Кога чуждестранно дружество е задължено да се регистрира по ЗДДС чрез акредитиран представител?

Митко Димов
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 19 април 2023 1161 уникалност: 82.3%

Фактическа обстановка

Дружество, което не е установено на територията на България, ще извършва облагаеми доставки в страната – за което ще възникне задължение за регистрация по ЗДДС.

Въпроси

Кога трябва чуждестранно дружество да се регистрира по ЗДДС чрез акредитиран представител?

Какво представлява акредитиран представител?

Становище

скрито платено съдържание: 232 думи;

Основано на