Кога чуждестранно дружество е задължено да се регистрира по ЗДДС чрез акредитиран представител?

Мануела Чонкова
Директор финансов одит в Kreston BulMar
актуална версия версия: 5 април 2020 256 уникалност: 82.3%

Фактическа обстановка

Дружество, което не е установено на територията на България, ще извършва облагаеми доставки в страната – за което ще възникне задължение за регистрация по ЗДДС.

Въпроси

Кога трябва чуждестранно дружество да се регистрира по ЗДДС чрез акредитиран представител?

Какво представлява акредитиран представител?

Становище

скрито платено съдържание: 208 думи;

Адресиране