Какво е счетоводното и данъчното третиране при продажба на зърнени култури?

Виктория Йотова
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 3 април 2023 1284 уникалност: 90%

Фактическа обстановка

Българско дружество, което е регистрирано по ЗДДС, решава да търгува със зърнени култури. Намерението на Дружеството е сделките да се извършват на територията на България. През юни 2019 г. то продава ечемик на стойност 30 000 лв.

Въпроси

Как трябва да се отчете продажбата на зърнени култури от страна на доставчика?

Становище

скрито платено съдържание: 178 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 12 думи;