Какво е счетоводното и данъчното третиране при покупка на зърнени култури?

Виктория Йотова
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 3 април 2023 1171 уникалност: 83.8%

Фактическа обстановка

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, желае да търгува със зърнени култури. Намерението на Дружеството е сделките да се извършват на територията на България. През юни 2019 г. то закупува ечемик на стойност 30 000 лв.

Въпроси

Как трябва да се отчете покупката на зърнени култури от страна на получателя?

Становище

скрито платено съдържание: 258 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 12 думи;