Какво е счетоводното и данъчно третиране на извършена частична реконструкция на стара сграда?

чака актуализация версия: 4 април 2023 1029 уникалност: 94.8%

Фактическа обстановка

Дружество, регистрирано по ЗДДС, притежава стара сграда, чиято пазарна стойност е 500 000 лв. Сградата е придобита през 2015 г. и се използва за основната дейност на Дружеството. През септември 2019 г. Дружеството започва частична реконструкция на сградата – смяна на дограма и поставяне на външна топлоизолация. През 2020 г. Дружеството приключва ремонта на сградата, като стойността на направените разходи са в размер на 125 000 лв. Определеният полезен живот на сградата е 30 г. при годишна амортизационна норма от 3%.

Въпроси

Какво е счетоводното и данъчно третиране на извършена частична реконструкция на стара сграда?

Становище

скрито платено съдържание: 360 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 27 думи;