Какво е данъчното третиране, съгласно ЗДДС, при промяна на използването на имот от извършване на облагаеми доставки към освободени?

Митко Димов
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 26 февруари 2020 1140 уникалност: 95.5%

Фактическа обстановка

Дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува апартамент от физическо лице през 2017 г., за да го използва за офис. Цената на апартамента е 300 000 лв. През същата година Дружеството възлага на подизпълнител, регистриран по ЗДДС, да извърши основен ремонт на апартамента. Стойността на ремонта е 50 000 лв. без ДДС. Дружеството ползва пълен данъчен кредит за ремонтните дейности.

Поради значително разширяване на дейността през 2019 г. ръководството на Дружеството взима решение да се премести в по-голям офис и да отдаде апартамента под наем на единия от управителите. Спазвайки изискванията на ЗКПО по отношение на сделките между свързани лица, Дружеството проучва наемните равнища на пазара и определя месечен наем в размер на 2 400 лв. с ДДС, който е твърде висок за управителя.

Въпроси

Може ли дружество да отдаде под наем имот на физическо лице, без да начислява ДДС към наемната цена?

В кои случаи дружество следва да направи корекция на ползван данъчен кредит за ремонт на апартамент?

Становище

скрито платено съдържание: 415 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 11 думи;