Какво е данъчното третиране при закупуване на стандартен софтуер чрез даунлоуд от данъчно задължено лице от ЕС?

Константин Гецов
Мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 10 май 2023 1177 уникалност: 90.5%

Фактическа обстановка

Българско дружество, което е регистрирано по ЗДДС, закупува стандартен софтуер за IP телефонна централа от немско дружество, регистрирано за ДДС цели в Германия. Доставката на софтуера е осъществена чрез парола за достъп и сваляне на софтуера от сайта на немското дружество.

Въпроси

Какво, съгласно ЗДДС, е данъчното третиране във връзка с онлайн покупка на софтуер от дружество, регистрирано за целите на ДДС в Германия?

Становище

скрито платено съдържание: 255 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 49 думи;