Какво е данъчното третиране при извършване на посредническа услуга към дружество от ЕС?

чака актуализация версия: 28 февруари 2022 1033 уникалност: 84.5%

Фактическа обстановка

Кипърско дружество, регистрирано за целите на ДДС в Кипър, търгува със селскостопанска продукция, която закупува от страни в региона, в т.ч. и от България. За целите на закупуването на селскостопанска продукция от България, кипърското дружество използва българско дружество – посредник, което е регистрирано по ЗДДС. На 23.07.2019 г. българското дружество е финализирало всички сделки за доставки към кипърското дружество, за което ще получи  възнаграждение в размер на 4 500 евро. Българското дружеството посредник издава фактура за услугата на дружеството в Кипър.

Въпроси

Трябва ли дружество, регистрирано по ЗДДС в България, да начислява ДДС по фактура за извършена посредническа услуга към дружество в друга страна от ЕС?

Становище

скрито платено съдържание: 228 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 19 думи;