Какво е данъчното третиране на депозита съгласно ЗДДС?

Виктория Йотова
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 3 април 2023 1615 уникалност: 82%

Фактическа обстановка

Дружество отдава под наем недвижим имот. В сключения договор е предвидена клауза, според която наемателят трябва да внесе депозит в размер на месечна наемна вноска, която е 5 000 лв. Депозитът е възстановим на наемателя при прекратяване на договора, до 7 дни след представени сметки за изплатени битови услуги (електроенергия и газ), докато договорът е в сила.

Въпроси

Какво е данъчното третиране на депозита по реда на ЗДДС – представлява ли авансово плащане, или не?

Необходимо ли е издаване на фактура при плащане на депозит?

Начислява ли се ДДС при плащане на депозит?

Становище

скрито платено съдържание: 218 думи;

Основано на