Какво е данъчното и счетоводното третиране при дропшипинг търговия в трети страни?

Виктория Йотова
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 3 април 2023 1462 уникалност: 82.2%

Фактическа обстановка

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва дропшипинг търговия. На 05.01.2020 г. то закупува стоки от китайско дружество (установено в Китай), за които получава инвойс за 50 000 долара (курсът на БНБ на 05.01.2020 г. е 1,75458). Стоките ще бъдат продадени в САЩ чрез сайта Amazon. Стоката се транспортира директно от Китай до САЩ.

На 31.01.2020 г. стоките са продадени на физически лица за 70 000 долара (курсът на БНБ на 31.01.2020 г. е 1,76966). На 04.02.2020 г. Amazon издава фактура за извършените услуги във връзка с електронната търговия – за 5000 долара (курсът на БНБ на 04.02.2020 г. е 1,7703).

Въпроси

Какво е данъчното и счетоводното третиране при извършване на дропшипинг търговия в трети страни?

Становище

скрито платено съдържание: 463 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 29 думи;