Какво е данъчното и счетоводното третиране на получени присъдени вземания?

Елица Татарова
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 2 декември 2019 1375 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

След решение на граждански съд на дружество е присъдено да получи неустойка и да му бъдат възстановени разноските по делото във връзка със забавена доставка от друго дружество. Присъдени са 25 000 лв. неустойки, 5 000 лв. лихви и 20 000 лв. разноски. По делото не е направена провизия с очакваните вземания.

Въпроси

Какво е данъчното и счетоводното третиране на получени присъдени вземания?

Становище

скрито платено съдържание: 175 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 11 думи;