Какви задължения възникват за българско дружество, закупило автомобил, когато ДДС е начислен по специален ред?

актуална версия версия: 7 декември 2020 1150 уникалност: 94.5%

Фактическа обстановка

Българско дружество закупува автомобил втора употреба „Форд Транзит“ от немско данъчно задължено лице, което действа като дилър. Стойността на автомобила е 22 000 лв. с ДДС, начислен от немското дружество. ДДС е начислен по специален ред за облагане на маржа.

Въпроси

Определя ли се сделка по закупуване на автомобил с начислен ДДС по специален ред, сключена между българско и немско дружество, като вътреобщностно придобиване?

Трябва ли българско дружество да си самоначисли ДДС с протокол при закупуване на автомобил от немско дружество, ако ДДС вече е начислен по специален ред?

Становище

скрито платено съдържание: 162 думи;

Основано на