Какви данъчни последици поражда отпускането на заем съгласно ЗДДС?

Митко Димов
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 8 март 2023 1167 уникалност: 81.2%

Фактическа обстановка

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, извършва търговия на стоки. Дружество 1 отпуска заем в размер на 300 000 лв. на Дружество 2 (дъщерно дружество), при 8% годишна лихва и срок от 5 години. Договорът за заем е сключен на 02.01.2019 г. Погашенията по заема (главница и лихва) се извършват на равни вноски, веднъж годишно, в края на всяка година от срока на договора.

През 2019 г. Дружество 1 извършва облагаеми доставки на стоки за 1,5 млн. лв. без ДДС. Също така то получава доставки, свързани с извършването на основната му дейност (търговия със стоки) в размер на 900 000 лв. без ДДС, както и доставки, свързани с управление и администрация (счетоводни и юридически услуги, режийни разходи и др.) в размер на 100 000 лв. без ДДС. Дружество 1 ползва пълен данъчен кредит през годината.

Въпроси

Какви данъчни последици поражда отпускането на заем съгласно ЗДДС?

Становище

скрито платено съдържание: 654 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 17 думи;