Какъв е редът за възстановяване на платен ДДС от чуждестранно лице за закупена стока в България?

Юлиан Рангелов
Старши експерт "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 6 декември 2022 1477 уникалност: 98.7%

Фактическа обстановка

През октомври 2022 г. френско дружество, което е регистрирано по ДДС във Франция, закупува лаптоп на стойност 4 800 лв. в България от българско дружество, начисляващо ДДС съгласно ЗДДС. Френското дружество заплаща начисления ДДС по фактурата и впоследствие желае да си го възстанови.

Въпроси

Какви са условията и редът за възстановяване на начислен ДДС на данъчно задължени лица, установени и регистрирани по ДДС в друга държава – членка на ЕС, за закупени от тях стоки на територията на България?

Становище

скрито платено съдържание: 356 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 35 думи;