Как се третират за данъчни цели и как се осчетоводяват разходи за ремонт, извършени от наемател на офис?

Елица Татарова
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 1316 уникалност: 96.9%

Фактическа обстановка

Дружество, регистрирано по ЗДДС, прави пребоядисване на наетия от него офис – за своя сметка. Направените разходи са в размер на 5 400 лв. с включен ДДС.

Въпроси

Как се отчитат и третират при наемателя разходите за ремонт според ЗДДС и ЗКПО?

Становище

скрито платено съдържание: 235 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 12 думи;