Как се третират за данъчни цели и как се осчетоводяват разходи за ремонт, извършени от наемател на офис?

Александра Якимовска
Старши експерт "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
историческа версия версия: 850 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Дружество, регистрирано по ЗДДС, прави пребоядисване на наетия от него офис за своя сметка. Направените разходи са 5 400 лв. с включен ДДС. Месечният наем е 2 400 лв. с включен ДДС.

Въпроси

Как се отчитат и третират разходи за ремонт, извършен от наемател, съгласно ЗДДС и ЗКПО?

Становище

скрито платено съдържание: 248 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 12 думи;