Как се третират получените неустойки за неспазване на договор?

актуална версия версия: 7 декември 2020 1300 уникалност: 95.5%

Фактическа обстановка

Дружество 1 притежава земя, върху която решава да построи жилищна сграда. За целта Дружество 1 наема Дружество 2, което трябва да построи сградата до април 2022 г. Възнаграждението, което Дружество 1 трябва да изплати на Дружество 2, е в размер на 1 000 000 лв. без ДДС. При неспазване на срока Дружество 2 ще изплати на Дружество 1 неустойка в размер на 4 000 лв. за всеки незавършен апартамент.

След изтичане на срока Дружество 2 не е завършило 5 апартамента и дължи на Дружество 1 неустойка в размер на 20 000 лв.

Въпроси

Трябва ли да се начисли ДДС върху обезщетение, изплатено от едно дружество на друго, за незавършен в предварително указан срок строеж?

Как се документират неустойки по договор за неизвършен в уговорен срок строеж?

Становище

скрито платено съдържание: 113 думи;

Основано на