Как се третира отпуснат заем от дружество, нерегистрирано по ЗДДС?

Митко Димов
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 8 март 2023 1053 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Дружество 1, нерегистрирано по ЗДДС, извършва доставки, свързани с предоставянето на целодневна грижа за възрастни хора (хоспис). Дружество 1 отпуска заем в размер на 1 млн. лв. на Дружество 2, при 6% годишна лихва. И двете дружества са местни юридически лица за България.

Въпроси

Възниква ли задължение за регистрация по ЗДДС за дружество, ако предостави заем на друго дружество?

Становище

скрито платено съдържание: 253 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 12 думи;