Как се третира отдаването на офис под наем в България, ако имотът е собственост на чуждестранно дружество?

чака актуализация версия: 4 април 2023 1253 уникалност: 88.7%

Фактическа обстановка

Чуждестранно дружество, което не е установено в България и не е регистрирано по ЗДДС, отдава под наем офис помещение, намиращо се на територията на страната.

Въпроси

Какви задължения ще възникнат за чуждестранно дружество, което не е регистрирано по ЗДДС и не е установено в България, при отдаване на помещение под наем в страната?

Становище

скрито платено съдържание: 263 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 20 думи;