Как се третира бракуването на дълготраен актив, погинал при пожар?

чака актуализация версия: 18 декември 2019 1348 уникалност: 95.3%

Фактическа обстановка

През 2020 г. в склад, притежаван от Дружество, става пожар. Оказва се, че пожарът е причинен от късо съединение заради старата електрическа инсталация в склада. В резултат на пожара до основи изгаря целият склад. Цената на склада към момента на закупуването му през 2007 г. е била в размер на 250 000 лв. без ДДС, като при закупуването му е ползван данъчен кредит в пълен размер.

Въпроси

Какви, съгласно ЗДДС и ЗКПО, са последиците за дружество при бракуване на унищожен в пожар дълготраен актив, за чието закупуване е използван данъчен кредит в пълен размер?

Становище

скрито платено съдържание: 372 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 11 думи;