Как се процедира при пропускане на издаване на касов отчет?

чака актуализация версия: 28 март 2023 1331 уникалност: 80.6%

Фактическа обстановка

На 08.05.2019 г. Дружество установява, че е пропуснало да издаде месечния си касов отчет за март 2019 г.

Въпроси

Каква е процедурата, ако дружество пропусне да издаде месечен касов отчет, и какви са санкциите за този пропуск?

Становище

скрито платено съдържание: 311 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 14 думи;