Как се процедира при неиздадена фактура за продажба?

Мишел Ванлян
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 4 април 2023 1418 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

През 2022 г. регистрирано по ЗДДС Дружество продава недвижим имот (УПИ – Урегулиран поземлен имот) на физическо лице за 90 000 лв., който е придобит в предходни години за 55 000 лв. В следващата година (на 27.03.2023 г.) се установява, че продажбата не е отчетена и за нея не е издадена фактура.

Въпроси

Как се издава фактура за продажба на недвижим имот от предходни години, когато продажбата не е отчетена?

Какви са данъчните ефекти и санкции при неиздадена фактура за продажба на недвижим имот?

Становище

скрито платено съдържание: 362 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 11 думи;