Как се процедира при неиздадена фактура за продажба?

Мануела Чонкова
Управляващ съдружник "Финансов одит" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 5 април 2020 771 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

През 2018 г. регистрирано по ЗДДС Дружество продава недвижим имот (УПИ – Урегулиран поземлен имот) на физическо лице за 90 000 лв., който е придобит в предходни години за 55 000 лв. В следващата година (на 30.04.2019 г.) се установява, че продажбата не е отчетена и за нея не е издадена фактура.

Въпроси

Как се издава фактура за продажба на недвижим имот от предходни години, когато продажбата не е отчетена?

Какви са данъчните ефекти и санкции при неиздадена фактура за продажба на недвижим имот?

Становище

скрито платено съдържание: 360 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 11 думи;