Как се отчитат възстановени суми от НАП?

Елизабет Петкова
Старши мениджър "Финансов одит" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 12 април 2022 1248 уникалност: 85.6%

Фактическа обстановка

През 2019 г. Дружество установява, че е надплатило дължимите суми за данъци и осигуровки, и подава искане за възстановяване на тези суми от НАП. Вследствие на постъпилото искане, НАП възлага ревизия на Дружеството. След приключване на ревизията, през ноември 2019 г. на Дружеството е издаден ревизионен акт, като през февруари 2020 г. са възстановени надплатените от него суми.

Въпроси

Как се отчитат възстановени суми от НАП?

Трябва ли да се коригира подадена Годишната данъчна декларация при възстановени суми от НАП?

Становище

скрито платено съдържание: 302 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 11 думи;