Как се отчитат сделките при преработка на чужди материали (ишлеме)?

Виктория Йотова
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 3 април 2023 1589 уникалност: 94.2%

Фактическа обстановка

Дружество 1, регистрирано за ДДС цели в Турция, сключва договор с Дружество 2, регистрирано по ЗДДС в България, за изработването на дрехи на ишлеме. Дружество 1 изпраща свои материали за изработването на дрехи – на стойност 600 000 лв., като издава Packing list, в който са описани материалите и са посочени килограмите на пратката. Дружество 2 извършва следните разходи във връзка с изработката на дрехите:

  • За амортизация на машини – 4 000 лв.;
  • За възнаграждения на персонала – 30 000 лв.;
  • За социално и здравно осигуряване – 7 314,30 лв.

Изработените дрехи се доставят на Дружество 1 в Турция, за което Дружество 2 издава фактура на стойност 100 000 лв.

Въпроси

Какво е данъчното и счетоводното третиране при сделките на ишлеме?

Становище

скрито платено съдържание: 477 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 8 думи;