Как се отчитат разходите за служебни автомобили на търговски пътници, които ги използват и за лични нужди?

чака актуализация версия: 28 декември 2020 1286 уникалност: 97%

Фактическа обстановка

Дружество, което се занимава с дистрибуция на стоки за бита, закупува 12 автомобила – всеки на стойност 30 000 лв. без включен ДДС. Транспортните средства ще се използват от търговските пътници на дружеството, за да посещават търговски обекти и търговци на едро, на които да продават и представят дистрибутираните стоки. Дружеството дава възможност на своите търговски пътници да използват автомобилите и за лични нужди в извънработно време. Дружеството определя, че личното ползване на автомобилите ще бъде в рамките на 30%, като при покупката не ползва данъчен кредит в пълен размер. Регулярно дружеството получава фактури за гориво, като през април фактурата е на стойност 7 200 лв. без включен ДДС.

Въпроси

Как дружество отчита разходи по ползване на служебни автомобили за лични цели и признават ли се тези разходи за данъчни цели?

Становище

скрито платено съдържание: 417 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 17 думи;