Как се отчита последваща продажба на дялове в търговско дружество?

Виктория Йотова
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 3 април 2023 1189 уникалност: 95.2%

Фактическа обстановка

Дружество 1 прави инвестиция в друго Дружество 2, под формата на апортна вноска на земя и сграда за 300 000 лв. Една година по-късно Дружество 1 взима реше­ние да продаде дългосрочната инвестиция за 350 000 лв.

Въпроси

Как се третира счетоводно и данъчно извършена последваща продажба на дялове в търговско дружество?

Становище

скрито платено съдържание: 288 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 9 думи;