Как се отчита бартер на активи с еднаква стойност?

Димона Бояджиева
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 24 октомври 2019 1314 уникалност: 93.9%

Фактическа обстановка

Дружество 1 и Дружество 2 осъществяват замяна съответно на машина X срещу машина Y. Сделката няма търговски характер, тъй като справедливите стойности на двете машини са еднакви.

Данните са следните:

  • за машина X: цена на придобиване 10 000 лв.; натрупана амортизация – 5 000 лв., съответно балансова стойност 5 000 лв., справедлива стойност 6 000 лв. и ДДС върху нея – 1 200 лв.;
  • за машина Y: цена на придобиване 20 000 лв.; натрупана амортизация – 16 000 лв., съответно балансова стойност 4 000 лв., справедлива стойност 6 000 лв. и ДДС върху нея – 1 200 лв.

Въпроси

Какво е данъчното третиране при замяна на машина срещу машина между две дружества, ако сделката няма търговски характер поради еднакви справедливи стойности на двете машини?

Какви статии биха се взели в счетоводните регистри на две дружества при замяна на машина срещу машина?

Становище

скрито платено съдържание: 551 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 17 думи;