Как се отчита бартер на активи с доплащане?

Димона Бояджиева
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 24 октомври 2019 1331 уникалност: 86.3%

Фактическа обстановка

Дружество 1 и Дружество 2 осъществяват замяна съответно на машина X срещу машина Y. Сделката има търговски характер, тъй като има разлика по отношение на справедливите стойности на двете машини. Дружество 1, освен че предоставя машината Х, ще доплати на Дружество 2 сума в размер на 3 000 лв., без включен ДДС.

Данните са следните:

  • за машина X: цена на придобиване 10 000 лв., натрупана амортизация 5 000 лв., съответно балансова стойност 5 000 лв., справедлива стойност 6 000 лв. и ДДС върху нея – 1 200 лв.;
  • за машина Y: цена на придобиване 20 000 лв., натрупана амортизация 12 000 лв., съответно балансова стойност 8 000 лв., справедлива стойност 9 000 лв. и ДДС върху нея – 1 800 лв.

Въпроси

Как трябва да се отчете сделка за бартер на две машини между две дружества?

Как трябва да се отчете сделка за бартер на две машини между две дружества, ако сделката е с търговски характер поради разлика по отношение на справедливите стойности на двете машини?

Становище

скрито платено съдържание: 667 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 19 думи;