Как се облага с ДДС продажбата на стари автомобили, закупени от физически лица в Европа?

Виктория Йотова
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 30 юни 2020 1018 уникалност: 82.8%

Фактическа обстановка

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, е дилър на стоки втора употреба – автомобили. То закупува автомобилите от физически лица в Европа с договор. През май 2020 г. закупува 3 автомобила от физическо лице в Германия за левова равностойност в размер на 24 000 лева. През същия месец дружеството продава автомобилите в България за 33 600 лева без включен ДДС.

Въпроси

Какво е данъчното третиране при продажба на стари автомобили, закупени от физически лица в Европа?

Становище

скрито платено съдържание: 783 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 17 думи;