Как се облага с ДДС превоз на стоки в ЕС за данъчно задължено лице от трета страна?

Виктория Йотова
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 7 март 2023 1151 уникалност: 92.7%

Фактическа обстановка

Българско Дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва транспорт на стоки за 5 000 лв. за Дружество от Турция, също регистрирано за целите на ДДС. Направлението, по което се извършва превозът, е от България до Италия.

Въпроси

Какво е данъчното третиране от страна на българско дружество при превоз на стоки в ЕС за данъчно задължено лице от трета страна?

Становище

скрито платено съдържание: 253 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 8 думи;